FERT Fert FERTELLA Fertellum Ferthelum FERTHEBERO FERTHING FERTHINGMANNI FERTO Fertum Ferthing Ferto Argenti Ferto Auri Fertum Fertho Ferto Ceræ Ferto Piperis Ferto Reddituum Ferto Panis Ferto Petronalis Fertonales Decimæ Ferting FERTORES FERTONGO FERTORIUM FERTOSUS 1. FERTUM 2. FERTUM 3. FERTUM 4. FERTUM FERTURA