PROVISO Quod PROVISOR Provisor Episcopi Provisores Ecclesiarum Provisores Provisores Exteriorum Provisor Hospitii Provisor Legum Provisor Monasterii Provisor Refectorii Provisor Studiorum Provisores Victualium Provisores Villarum Provisores Provisor Provisor