1. FIRMA Firma Firmare Directum Firmare Firma Dei 2. FIRMA Firmatio Firma 3. FIRMA Firma Alba Firma Feodalis Firma Libera Firma Manus Firma Mobilis Firma Nobilis Firma Pura et irrevocabilis Firma Perpetua Firma Præpositurarum Firma Firma Regis Firma Firmam Portare Firma Firmarius Firmaria Firmarii 4. FIRMA 5. FIRMA 6. FIRMA Dotis Firma Manu Sua FIRMABILIS Firmabilis Vacca FIRMACIA FIRMACULUM 1. FIRMAGIUM 2. FIRMAGIUM FIRMALE Firmallus Firmallus Firmallius 1. FIRMAMENTUM 2. FIRMAMENTUM 3. FIRMAMENTUM Stagni 4. FIRMAMENTUM FIRMAMENTUS FIRMANCIA Firmantia Firmantia Firmanciæ Firmantia