HAUVYARE HOVIA Hovina Hovina Hovia OVIALE Oviaricus OVIFER OVILEGIUM OVILIO OVILIS OVILLA OVILLAM. OVINUM OVISPEX OVITARIUS. OVITULUM Ovi Lacryma