Matera Materia Matheria 1. MATER Mater Ecclesia Mater de Fonte et Confirmatione Mater Coquinæ Mater Facultataria Mater Noctium 2. MATER 3. MATER MATERA MATERACIUM MATERATIUM MATERCULARIA MATERIA Materies Materia Materies Materiarius Materiaria Mansio Materiare Materiatura Materiamen Materia Materia Franca Materia Grossa Materia MATERIACIUM MATERIALIA Themata MATERIALIS MATERIAMEN MATERIARII Hæretici MATERIARIUS Materiatura 1. MATERIATUS 2. MATERIATUS MATERINUS MATERIOSUS MATERIOLA MATERIS MATERNA MATERNA Lingua Maternaliter MATERNICUM MATERNITAS MATERONES MATERTERA MATHERA MATHERIUM