BACALARII Bacalaria Bacalia BACALE BACALLATOR BACALUSIA Baccale BACCAL BACCALARIA Baccalaria Dominicaria Baccalariæ Baccalaria Facere 1. BACCALARII Baccalariorum Ecclesiæ 2. BACCALARII Baccalarius Bacchalarius Bachalarius Baccalariorum 3. BACCALARII Baccalaurei Bachalariare Bacchalariatus Bacchalariatus 1. BACCALE 2. BACCALE BACCALARIUS BACCALUS BACCHALARIA BACCHALARIARI BACCHALARIUS BACHALARIARE